Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapeuten bieden herstellende, preventieve en prestatiebevorderende zorg aan op het niveau van sport, van breedtesport tot en met topsport.
Bij sportspecialisatie is het kenmerkend, dat de doelstellingen minder gericht zijn op het beïnvloeden van stoornissen, maar meer op beperkingen en deelname tijdens de uitoefening van sportactiviteiten, zowel breedte-, wedstrijd-, als topsport.

De sportfysiotherapeut onderscheidt zich vooral door specifieke kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor de sportrevalidatie.
De keuze die hij maakt voor specifieke therapievormen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten (evidence based practice), praktijkervaringskennis en de in de (sport)fysiotherapie ontwikkelde richtlijnen.

De sportfysiotherapeut is met zijn specifieke competenties in staat om de algemene fysiotherapeutische verrichtingen aan te passen aan het niveau van de sporter en de patiënt. Hij neemt daarbij (inspannings)fysiologische en biomechanische processen in acht die, ten gevolge van de problematiek, een rol spelen en die nodig zijn om op het oude sportniveau weer te kunnen presteren. Daarbij is het belangrijk om tijdens de revalidatieperiode de algehele conditie zo goed mogelijk te houden door het aanbieden van vervangende trainingsarbeid.