Chronische pijnklachten

Behandeling bij chronische pijn
Wanneer men wat betreft zijn pijnklachten medisch is uitbehandeld, krijgt men vaak te horen: “U moet er mee leren leven”.
Dit is gemakkelijker gezegd, maar niet zo eenvoudig om te doen. Er bestaan behandelmethoden, zogenaamde pijnprogramma’s, die tot doel hebben de gevolgen van chronische pijn te behandelen, gericht op het leren omgaan met de pijn en niet om de pijn weg te nemen.

Doel van dit programma
Een pijnprogramma is bedoeld te helpen om, ondanks de pijn, zo goed mogelijk te functioneren. Bij chronische pijn spelen zowel lichamelijke en sociale factoren een rol. Waarschijnlijk is in het verleden gebleken dat lichamelijke factoren niet of nauwelijks te beïnvloeden waren: ondanks uitgebreid onderzoek en behandeling bleef U pijn houden.
Zoals gezegd, spelen ook psychische factoren een rol. Dit betekent niet, dat pijnklachten inbeelding of psychisch van aard zijn. Wel is het zo dat hoe men over zijn/haar pijn denkt, wat men doet en laat vanwege de pijn, hoe de gezinsleden er mee omgaan en de eigen gevoelens de pijnervaring sterk beïnvloeden. Deze psychische aspecten van pijn zijn belangrijk voor de pijnbeleving.

Tijdens het programma wordt aan een aantal belangrijke gevolgen van het hebben van langdurige pijn gewerkt:

Wanneer is dit pijnprogramma zinvol?
Het programma is geen ‘wondermiddel’. Voor het slagen van het programma is de eigen inzet belangrijk. De opzet is te leren ‘zinvol te leven met pijn’. Men moet dus niet verwachten dat de pijn na afloop van het programma verdwenen is. Is men nog altijd op zoek naar een behandeling die de ‘pijn wegneemt’, dan is dit programma niets voor u.

Ook moet men zich realiseren dat zo’n programma een flinke investering vraagt. Er bestaan geen kant en klaren oplossingen. Men moet zelf werken aan veranderingen die belangrijk zijn. Dit kan voor iedereen anders zijn.