Hart- / vaataandoening

Na verwijzing door een arts i.v.m. een hartaandoening of problemen met de bloedvaten kunt u deelnemen aan een oefenprogramma.

U gaat oefenen om uw grenzen  te leren kennen, en zo mogelijk te verleggen.

In de praktijk is gebleken, dat   een periode gericht oefenen om uw conditie en spierkracht te verbeteren vaak een steun in de rug is om uw dagelijkse bezigheden  beter vol te kunnen houden.

U oefent met een kleine groep, hetgeen  de motivatie vergroot. Het is de bedoeling dat u naast het oefenen in de praktijk, een andere activiteit oppakt om het effect van het oefenen te benutten.