Arbeidsreïntegratie

Omdat een groot deel van het leven op het werk doorgebracht wordt, is het belangrijk dat de werkplek prettig en comfortabel is. De werkplek moet toegerust zijn op de taken, die er worden uitgevoerd. Het gaat op de werkplek dus om de balans tussen praktisch en prettig.

Werkplekonderzoek
Fysiotherapeuten hebben regelmatig te maken met patiënten, waarbij hun aandoening een relatie heeft met het functioneren in de werksituatie. om deze patiënten goed te kunnen behandelen en begeleiden, kan een bezoek aan c.q. onderzoek van de werkplek van de patiënt noodzakelijk zijn.

Het belang van een goed werkplekonderzoek wordt steeds duidelijker. Tijdens een werkplekbezoek wordt een relatie gelegd tussen de werkzaamheden en lichamelijke (werkplekgebonden) klachten. Daarbij gaat het om de risico’s, inrichting en manier waarop mensen hun werkplek gebruiken.

Externe en interne belastende factoren
De therapeut die het onderzoek uitvoert zal kennis moeten hebben van medische zaken, van de werkplek en van het werk. Belangrijk is het om goed te kunnen luisteren en onbevooroordeeld een inschatting te maken van belastende factoren.

Het maken van onderscheid tussen externe en interne factoren is hierbij doorslaggevend. Externe factoren zijn de zaken die betrekking hebben op de omgeving, waarin iemand zijn werk moet doen, zoals de werkplek, het werkklimaat en de taken die uitgevoerd moeten worden.
Interne factoren zijn zaken als de houding, de persoonlijke werkwijze en de persoonlijke stemming.

Het aanpassen van de externe factoren helpt niet afdoende wanneer de klachten voor een belangrijk deel door interne factoren veroorzaakt worden. Een patiënt met lichamelijke klachten, omdat hij of zij zich niet op het gemak voelt in de werksituatie, wordt bijvoorbeeld niet geholpen met een dure bureaustoel.